2016-12-01 Rozkwit Kultury
Starosta nowosądecki Marek Pławiak podczas Sądeckiego Dnia Kultury i Sportu przyznał nagrody wyróżniającym się animatorom kultury. W spotkaniu wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Pław...
więcej>>
2016-11-30 Ogłoszenie o Przetargu
O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015 r.,poz.1774 ze zm.) oraz ro...
więcej>>
2016-11-30 Uroczystości Przedszkolaków
11 listopada w przedszkolu Bajkowa Kraina w Łososinie Dolnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Niepodległości oraz Pasowanie na Średniaka i Przedszkolaka. Uroczystość tę uświetnili swoją obecn...
więcej>>
2016-11-30 Promocja książki o kpt Stefanie Kuligu
W poniedziałek (28.11.2016r.) w Szkole Podstawowej w Tabaszowej odbyło się spotkanie z Panem kapitanem Stefanem Kuligiem. Na początku spotkania dzieci z szóstej klasy szkoły podstawowej z Tabasz...
więcej>>
2016-11-29 Sołtys Roku 2015 Jan Gargula z Michalczowej
Praca sołtysa cieszy się dużym szacunkiem w naszych najmniejszych ojczyznach. Sołtys wsi Michalczowa Pan Jan Gargula zajął VI miejsce w konkursie Sołtys Roku 2015. Rozstrzygnięcie konkursu odbył...
więcej>>


   

         


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu