2017-05-22     Emila, Heleny, Romy     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    

Wójt Gminy Łososina Dolna zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Łososina Dolna.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej informuje o zasadach przyznawania jednorazowaego zasiłku z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”


Informujemy, że dział ZAMÓWIENIA PUBLICZNE został zaktualizowany o ZAPYTANIE OFERTOWE: Nazwa zadania:„Remont budynku zlokalizowanego na działce Nr 424 położonej w obrębie Tęgoborzy przeznaczonego na przedszkole – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”


o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów we władaniu na zasadach samoistnego posiadania TAURON Ekoserwis sp. z o.o. na lata 2016 – 2025”


Na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 12.04.2017r. w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna i dotyczyło OPRACOWYWANIA STUDIUM KORYTARZOWEGO„Przebudowa drogi krajowej nr 75 Brzesko–Nowy Sącz "SĄDECZANKA” przedstawione zostały propozycje przebiegu 5 wariantów tras SĄDECZANKI z Nowego Sącza do Brzeska.


z wizytą w Gminie Łososina Dolna.  


[1] 2 [3]

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]