Strona główna -> Aktualności
2018-01-17     Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach    

Wydaliśmy kolejny numer Informatora Gminy Łososina Dolna.


Jak co roku w Gminie Łososina Dolna organizowane są ZEBRANIA WIEJSKIE  we wszystkich sołectwach gminnych.


Niedzielne popołudnie, piękne muzyczne utwory, kolędy i pastorałki. To wszystko było udziałem tych, którzy zawitali wczoraj do Domu Strażaka w Tęgoborzy.


Wójt Gminy Łososina Dolna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego Gminy Łososina Dolna w dniach 22.01-19-02 2018 w Urzędzie Gminy Łososina Dolna


Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” działające przy Centrum Kultury w Łososinie Dolnej otrzymało dofinansowanie z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w programie „Na dobry początek” na zadanie pn. „Pofrunąć w przestworza”.


W dniu 11 stycznia 2018 roku w Sali Teatralnej Kościoła Parafialnego w Łososinie Dolnej odbyło się organizowane przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II i Parafię w Łososinie Dolnej XXII Spotkanie z Kolędą. 


Już weszły w życie inicjatywy mieszkańców a wraz z nimi uchwały dot. wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Tęgoborze.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym nazewnictwem.


Wójt Gminy Łososina Dolna 11.01. br. brał udział w uroczystym przekazaniu nowego samochodu dla Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej.


Wójt Gminy Łososina Dolna zarządzeniem nr 7/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


1 [2] [3] [4]

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]