2018-02-19     Bettiny, Konrada, Mirosława     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

Deratyzacja


W związku z otrzymanym pismem z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Sączu dotyczącym akcji odszczurzania, która powinna się odbyć od dnia 20 marca 2017 r. - do dnia 21 kwietnia 2017r.  podaje się do wiadomości co następuje:

Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:

-  dokonać  naprawy   wszystkich  uszkodzeń,  które  mogą  służyć gryzoniom  jako  drogi dostępu  do  budynków  i  pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach,

-  usunąć  z  terenu  nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla  gryzoni. 

Preparaty należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności: na podwórzach, w osłonach śmietnikowych, na strychach, w piwnicach i budynkach gospodarczych. Preparat należy umieszczać w  narożnikach  pomieszczeń  i wzdłuż  ścian,  na  ścieżkach  przemieszczania  się  gryzoni i w miejscach  ich  żerowania, itp. W miejscach wyłożenia preparatów należy nakleić ulotkę ostrzegającą o deratyzacji  o treści: 

"UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania  gryzoni!

Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!"

Ulotka powinna zawierać datę przeprowadzania deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji ulotki należy usunąć.

Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów były niedostępne dla kotów wolno żyjących oraz ptaków. W trakcie wyłożenia preparatów należy zwiększyć nadzór nad dziećmi, aby nie przebywały same w miejscach wyłożenia preparatów. W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu.

Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni należy usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją, dołączoną do preparatu.

Wskazane jest, aby w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. 

Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

 1. budynki wielolokalowe podpiwniczone,
 2. lokale gastronomiczne,
 3. obiekty handlowe branży spożywczej,
 4. magazyny żywności i płodów rolnych,
 5. gospodarstwa rolne i hodowlane,
 6. zakłady przetwórstwa żywności,
 7. szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,
 8. wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej,
 9.  obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
 10. schroniska dla zwierząt i ogród zoologiczny, a także;
 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od 500 mm, przebiegającą w 8 obrębach geodezyjnych w centrum miasta,
 2. teren Fosy Miejskiej.

Określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku  przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w regulaminie.

 

Wyswietlen: 1578581

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]