2018-02-19     Bettiny, Konrada, Mirosława     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

♦ Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski

z wizytą w Gminie Łososina Dolna.  

W poniedziałek 3 kwietnia br. z gospodarską wizytą w Gminie Łososina Dolna był Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik.  Spotkał się z władzami Gminy Łososina Dolna tj. Wójtem Stanisławem Golonką, Przewodniczącym Rady Gminy Bolesławem Oleksym i Wiceprzewodniczącym Rady Piotrem Litwińskim. 

Pierwsza część spotkania była okazją do bliższego poznania naszej gminyPan Wicewojewoda kilka razy w miesiącu przejeżdża przez naszą gminę na dyżury do Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Nie znał naszych pięknych okolic - do dzisiaj.  

Stanisław Golonka – Wójt Gminy  zaprezentował  naszą „Małą Ojczyznę”, omówił także najważniejsze zadania gminne, zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje i przedstawił plany na przyszłość. 

Podczas pobytu Wicewojewody Pan Wójt przedstawił również problemy z jakimi się gmina boryka ze szczególnym uwzględnieniem szkód powodziowych.

Przedstawił szkody powodziowe w infrastrukturze drogowej z poprzednich lat. Pytał jednocześnie o możliwości pozyskania środków na odbudowę tych zniszczonych przez żywioł dróg.

 

 

 

Omówił sprawy dotyczące reformy oświaty i problemów związanych z jej wdrożeniem. Szczególnie podkreślił problem lokalowy w Szkole Podstawowej w Rąbkowej.

- Niestety po reformie nie będzie tam możliwości nauczania, gdyż  budynek, którym dysponujemy nie zmieści ośmioklasowej podstawówki. Stary, drewniany budynek pamietający czasy galicyjskie był już za mały dla szkoły sześcioklasowej i rozpoczęliśmy budowę nowej szkoły wraz z salą gimnastyczną – mówi Stanisław Golonka.

W związku z reformą zachodzi pilna potrzeba ukończenia tej szkoły -  bez środków zewnętrznych nie jest to realne – dodaje.

  

Pan Wicewojewoda wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bolesławem Oleksym, Wiceprzewodniczącym Piotrem Litwińskim, Radnym Rąbkowej Wojciechem Gucwą oraz Panią Dyrektor Marią Orzeł zapoznał się z trudnymi warunkami lokalowymi w której uczą się dzieci w starej szkole,  gdzie korytarz służy jako sala gimnastyczna, spotkał się także z uczniami klasy II,  a następnie wizytował plac budowy przyszłej szkoły.

Obecność  wicewojewody  Pana  Piotra Ćwika odczytujemy jako głębokie wsparcie dla tych działań, które Gmina Łososina Dolna podejmuje.  

Dziękujemy za miłą wizytę w naszej Gminie. 

Wyswietlen: 1578579

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]