2018-02-19     Bettiny, Konrada, Mirosława     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

♦ Obwieszczenie Wójta

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów we władaniu na zasadach samoistnego posiadania TAURON Ekoserwis sp. z o.o. na lata 2016 – 2025”

Łososina Dolna 20.04.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów we władaniu na zasadach samoistnego posiadania TAURON Ekoserwis sp. z o.o. na lata 2016 – 2025”

             Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 29 września 1991 roku  (Dz.U. z 2015 poz. 2100),  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów we władaniu na zasadach samoistnego posiadania TAURON Ekoserwis sp. z o.o. na lata 2016 – 2025”  od dnia 21.04.2017 roku do dnia 20.06.2017 roku,  w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej pokój nr. 38 w godzinach pracy Urzędu tj: poniedziałek 800 – 1600 wtorek – piątek w godzinach 700 – 1500.

 

            W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu , oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2017 roku.

 

            Informuję ponadto że projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu opracowało: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie, ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków.

 

Kontakt do Wykonawcy:

Tel: (12) 421 95 42

 

WÓJT

 mgr inż. Stanisław Golonka

 

Wyswietlen: 1578593

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]