2018-02-19     Bettiny, Konrada, Mirosława     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

♦ ANKIETA

Wójt Gminy Łososina Dolna zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Łososina Dolna.

Wójt Gminy Łososina Dolna zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Łososina Dolna.

Ankieta ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy.

W razie pytań, uwag związanych z ankietą prosimy o kontakt z:
Urzędem Gminy pok. Nr 17 Pan Adam Wolak tel 18 444-80-02 w 517.
Druki ankiety do pobrania w Urządzie Gminy w pok Nr 12.

 

Do pobrania:

 

 ankieta w pliku pdf      ankieta w pliku word

 

Ankietę należy:
odesłać na adres Urząd Gminy
Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300
lub dostarczyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Łososina Dolna
lub przesłać na adres mailowy: ug@lososina.pl
w terminie do dnia 31.05.2017r.

 

Wyswietlen: 1578576

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]