2018-02-19     Bettiny, Konrada, Mirosława     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

Kolektory słoneczne i fotowoltaika !!!

Gmina Łososina Dolna ogłasza wstępne zapisy do programu dofinansowania odnawialnych źródeł energii. Program obejmuje dofinansowanie do: kolektorów słonecznych służących podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej oraz fotowoltaiki pozwalającej na produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej,

Państwa zapisy pozwolą na ocenę zapotrzebowania na tego typu instalacje i ubieganie o środki finansowe proporcjonalnie do liczby zainteresowanych mieszkańców.

1. Program przeznaczony jest dla indywidualnych mieszkańców gminy Łososina Dolna którzy mają zamiar zainstalować u siebie odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne).

2.Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów oraz fotowoltaiki może wynieść  do 60% kosztów kwalifikowanych netto poniesionych na ten cel.

3.Zadanie może być realizowane nie wcześniej niż w 2018 r. (nie ma możliwości refundacji zadań zrealizowanych przed datą podpisania umowy o dofinansowanie).

4.Właściciel budynku musi posiadać wszystkie wymagane prawem budowlanym odbiory.

5.W budynku w którym ma zostać zamontowane odnawialne źródło energii nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza.

Osoby które spełniają i akceptują powyższe warunki zachęcamy do uzupełnienia wstępnej ankiety(deklaracji), udziału w programie.

Druki ankiety do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy pokój nr 12 (Dziennik Podawczy).

Wypełnioną ankietę można przesłać na adres e-mailowy gminy tj: ug@lososina.pl  lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy pokój nr 12.

Informuje się mieszkańców, że  spotkania informacyjne w przedmiotowej  sprawie odbędą się w dniu 11 sierpnia br o godz. 17.00 w Gimnazjum w Tęgoborzy  oraz o goodz 19.00 w Centrum Kultury w Łososinie Dolnej

 

Deklaracje (ankiety) można składać do 14 sierpnia 2017 r.
 

Jednocześnie informujemy, że złożona deklaracja(ankieta) nie jest wiążąca i nie jest warunkiem otrzymania dofinansowania, nie mniej jednak jest ona niezbędna aby wnioskować o środki zewnętrzne dla mieszkańców. Przedstawione wymogi mogą ulec zmianie jeżeli wytyczne przy ogłoszeniu naboru wniosków przez Województwo Małopolskie zostaną zmienione.

Do pobrania:

Ankieta  plik pdf

 

Wyswietlen: 1578574

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]