2018-01-17     Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach    

♦ Sądeczanka

W dniach 29 i 30 października odbyły się spotkania z mieszkańcami gminy dotyczące korytarza przebiegu drogi tzn. "Sądeczanki"


Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wójt Gminy Stanisław Golonka przedstawił gminną propozycje przebiegu drogi oznaczoną na poniższej mapie kolorem białym.

        Mapa sytuacyjna Łososina Dolna

Część mieszkańców popierała projekt a część była przeciwna.

Informuje się, że studium korytarzowe jest to I etap poszukiwania korytarza przebiegu drogi. Na tym etapie istnieją możliwości różnego rodzaju korekt planowanego przebiegu korytarzy drogi.  

Wójt Gminy prosi mieszkańców o analizę  przedstawionych projektów i zgłaszanie swoich uwag i propozycji, które należy przesłać w formie pisemnej indywidualnie lub grupowo na adres firmy projektowej: 

   Halcrow Group Sp. z  o. o. (CH2M)
   ul. Wspólna 47/49
   00-684 Warszawa

e-mail: dk75@ch2m.com

fax:  22 584 34 60

 

Szczegółowe informacje znajdująsię na stronie www.dk75.pl

 

Prezentacja onlinie /aktywny pdf - otwiera linki z pismami i mapami/

Prezentacja do pobrania /zip do pobrania na komputer i rozpakowania/

 

Wyswietlen: 1548021

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]