2018-02-21     Eleonory, Lenki, Kiejstuta     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    

♦ Sądeczanka

27 listopada Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym Rady Gminy spotkali się w Ministerstwie Infrastruktury z Wiceministrem Markiem Chodkiewiczem w sprawie Sądeczanki.

 

Samorządowcy przedstawili Ministrowi proponowany przebieg Sądeczanki przez naszą gminę wraz z tunelem pod Justem.

Swoje stanowisko poparli argumentami:

 

 

  • jest to najkrótsza trasa z Nowego Sącza do Czchowa -  a przecież chodzi o skróceniu czasu dojazdu z Nowego Sącza do autostrady w Brzesku,
  • najmniejsza ingerencja w grunty i budynki prywatne,
  • poza tunelem pod góra Just brak jest terenów osuwiskowych,
  • akceptacja bardzo licznej grupy mieszkańców,
  • przebiega po terenie płaskim,
  • nie dzieli nieruchomości na 2 części
  • dotychczasowa DK 75 zostałaby drogą lokalną dla mieszkańców gminy.

Pan Minister z uwagą wysłuchał stanowiska samorządowców i zobowiązał się szczegółowo przeanalizować z fachowcami branży drogowej przedłożone argumenty. 

Z niecierpliwością czekamy na odpowiedz, którą niezwłocznie przekażemy mieszkańcom.

Wyswietlen: 1580286

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]