2018-02-19     Bettiny, Konrada, Mirosława     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

♦ Ogłoszenie o przetargach pisemnych nieograniczonych

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Witowice Dolne.

I. Informuje się, że w miesiącu listopadzie 2017 r. Wójt Gminy Łososina Dolna ogłosił przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Witowice Dolne stanowiących własność Gminy Łososina Dolna oznaczonych jako działki ewidencyjne nr:

1)    213/24 o powierzchni 2,66 ha;

2)    213/26 o powierzchni 3,62 ha

 

II. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łososina Dolna w/w działki znajdują się w terenach rolno-budowlanych.

 

III. Cena wywoławcza:

dla działki nr 213/24 – 300 000,00 zł netto;

dla działki nr 213/26 – 700 000,00 zł netto

 

IV. Nabywcą nieruchomości może być osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U.z 2016 r.,p.2052 z późn.zm.).

 

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach odrębnie dla każdej działki z dopiskiem:

„Oferta na zakup nieruchomości położonej w obrębie Witowice Dolne oznaczonej jako działka ewid. nr 213/24”;

„Oferta na zakup nieruchomości położonej w obrębie Witowice Dolne oznaczonej jako działka ewid. nr 213/26” 

do dnia 19 stycznia 2018 r. do godziny 13-stej w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej, na dzienniku podawczym (p. nr 12).

 

VI. Część jawna przetargu na sprzedaż działki :

1)  nr 213/26 o pow. 3,62 ha zostanie przeprowadzona w dniu 25 stycznia 2018 r.  o godzinie 9-tej w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej;

2) nr 213/24 o pow. 3,62 ha zostanie przeprowadzona w dniu 25 stycznia 2018 r.  o  godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej;

 

VII. Ustalone wadium dla działki nr 213/26 w kwocie 70 000,00 zł netto i dla działki nr 213/24 w kwocie 30 000,00 zł netto należy wpłacać na rachunek Gminy Łososina Dolna nr  40 8818 0009 9001 0000 0039 0003 w takim terminie aby wpłynęło na konto Gminy do 19.01.2018 r.

 

VIII. Pełna treść ogłoszenia o przetargach opublikowana została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej oraz na tablicy ogłoszeń w Witowicach Dolnych.

 

Wyswietlen: 1578584

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]