2018-01-17     Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach    

♦ Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Łososina Dolna zarządzeniem nr 7/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyswietlen: 1548005

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]