2018-02-19     Bettiny, Konrada, Mirosława     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

♦ Zaczynamy Zebrania Wiejskie

Jak co roku w Gminie Łososina Dolna organizowane są ZEBRANIA WIEJSKIE  we wszystkich sołectwach gminnych.

Celem tych zebrań jest przedstawienie mieszkańcom sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły i zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Sprawozdania ze swojej działalności składają również sołtysi. Podczas zebrania można usłyszeć ważne komunikaty oraz wiele pożytecznych informacji. Każdy uczestnik otrzyma również Kalendarz Gminy na 2018 rok oraz Informator. W bieżącym roku pierwsze zebranie wiejskie w naszej gminie odbędzie się w sołectwie Michalczowa - 20 stycznia 2018 r.o godz. 16.00

Harmonogram kolejnych zebrań przedstawia się następująco:

 

20 stycznia br. /sobota/ - Michalczowa godz. 16.00 - SP w Michalczowej;

27 stycznia br. /sobota/ - Tabaszowa - Znamirowice - godz. 14.00 - Remiza OSP w Tabaszowej;

28 stycznia br. /niedziela/ - Białawoda godz. 8.00 - Dom Strażaka w Tęgoborzy;

                                         - Świdnik godz. 10.00 - Dom Strażaka w Tęgoborzy;

                                         - Łyczanka - Rojówka godz.14.00 - SP w Rojówce;

                                         - Skrzętla godz.17.00 - SP w Rojówce;

29 stycznia br. /poniedziałek/ - Rąbkowa godz. 16.00 - SP w Rąbkowej;

Do udziału w których serdecznie zapraszają wszystkich Mieszkańców

Sołtysi wraz z Wójtem Gminy.

Porządek tych zebrań obejmuje:

 1.Otwarcie zebrania.

2. Sprawy gospodarcze Gminy. 

3. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji zadań w sołectwie za 2017 rok i przedstawienie planów na 2018 rok. 

4. Dyskusja nad planem rzeczowo-finansowym na 2018 rok i jego zatwierdzenie.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski dot. sołectwa.

6. Zakończenie zebrania.

 

Kolejne terminy dla pozostałych miejscowości opublikujemy niebawem.

Wyswietlen: 1578597

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]