2018-02-19     Bettiny, Konrada, Mirosława     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

♦ Po lekcjach

W czwartek 1 lutego 2018 r. o godz. 16.00 odbyło się inauguracyjne spotkanie KLUBU NAUCZYCIELA „PO LEKCJACH”.

Wiodącym hasłem, które stało się również mottem Klubowiczów jest cytat poety Guy de Maupassanta „Spotkania z ludźmi czynią życie warte przeżycia". 

Zaproszenie zostało skierowane do wszystkich nauczycieli z terenu gminy, zarówno pracujących jak również nauczycieli emerytów. Zaskoczenie było ogromne, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 54 nauczycieli. Z pierwszych komentarzy jakie padały można było usłyszeć, że takiej inicjatywy oczekiwano. Radość jaka towarzyszyła wszystkim w trakcie „biesiady” przy herbatce i ciasteczku była odpowiedzią na pytanie o celowości tego pomysłu.

Nauczycieli powitała organizator Irena Pławiak i Dyrektor CKiP Lidia Adamczyk. Uczestnicy wysłuchali Pana Marka Pławiaka Starosty nowosądeckiego i Pana Stanisława Golonki Wójta Gminy Łososina Dolna, którzy również są nauczycielami i kibicują członkom klubu. Życzenia powodzenia przekazał także Dyrektor SP w Michalczowej.

Z przygotowanej prezentacji zebrani dowiedzieli się o wstępnych założeniach dotyczących działalności klubu, które zostały ustalone podczas roboczego spotkania poprzedzającego inaugurację. Prezentacja zawierała również informacje o terminach spotkań, planach, sposobie kontaktowania się z nauczycielami – łącznikami. Zawarte ustalenia zostały rozszerzone przez zgłoszone propozycje wszystkich Klubowiczów. Dlaczego warto? Warto, aby nauczyciele się integrowali, spotykali, rozmawiali, wzajemnie wspierali i odpoczywali na wesoło. Takie spotkania mają służyć odprężeniu, poprawie samopoczucia i przede wszystkim zintegrowaniu się środowiska nauczycieli. Powodzenie inicjatywy zależy tylko i wyłącznie od nas samych.

O planach i zrealizowanych zamierzeniach będziemy Państwu opowiadać w notkach na stronie CKiP, Gminy Łososina Dolna  i w ulotkach.

Spotkania będą w pierwszy czwartek miesiąca (oprócz wakacji) – zapraszamy. Do Klubu Nauczyciela można zawsze dołączyć. 

Organizator: Irena Pławiak 
ŁĄCZNICY: J. Burnagiel, D. Bednarek, K. Marzec, B. Grzyb, M. Hajduga, I. Saczka, M. Stosur, A. Rosiek, E. Olchawa, E. Drogoś, K. Mordarska, R. Rejowski, K. Zelek i K. Seruga.

Zapraszamy na fotorelację ze spotkania. 

Wyswietlen: 1578603

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]