2018-02-19     Bettiny, Konrada, Mirosława     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

♦ Newsletter "Na Śliwkowym Szlaku" - 1/2018

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

1. Rusza kolejna edycja konkursu „Śliwkowe Szkoły”

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza placówki oświatowe publiczne i niepubliczne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) z terenu Śliwkowego Szlaku (gminy: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna) do udziału w konkursie „Śliwkowe Szkoły”. Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym partnerskie projekty współpracy lokalnej oraz zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych, PROW 2014-2020 oraz Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”. Prosimy o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć (realizowanych w okresie kwiecień – czerwiec 2018 r.), w których elementem dominującym będą tematy związane z obszarem Śliwkowego Szlaku, produktami lokalnymi oraz funduszami unijnymi np.: (konkursy kulinarne, konkursy wiedzy, przedstawienia, publikacje i inne). Zgłoszenia do projektu należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (32-861 Iwkowa 468) lub mailowo: biuro@nasliwkowymszlaku.pl do 12 marca 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do biura).

Więcej informacji w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.nasliwkowymszlaku.pl. oraz w biurze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”: tel. 14 68 44 549, 661 242 363, e- mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.

2. Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 21 lutego 2018 roku tj. środa o godz. 13.00 – 18.00 w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w Łososinie Dolnej.

Warsztat refleksyjny stanowi element prowadzonej przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” ewaluacji wewnętrznej, której celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jej efektów, działalności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, a także zmian na obszarze LGD. Wnioski i dane pozyskane w trakcie warsztatu zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji LSR za 2017 rok.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w warsztacie refleksyjnym do 19 lutego 2018 roku (tel. 14 68 44 549, 661 242 363, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl).


Program i zaproszenie na spotkanie znajdują się na stronie www.nasliwkowymszlaku.pl.

3. Ankieta dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku

Zapraszamy mieszkańców gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna do wyrażenia opinii na temat warunków życia na obszarze Śliwkowego Szlaku. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie dostosowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 19.02.2018 roku. Ankieta znajduje się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclMPHQX5HcY1xBAjq9R-Z67Dr5j01a3SXNG0WflWNG-c3WbA/viewform

 

Wyswietlen: 1578601

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]