2017-04-24     Bony, Horacji, Jerzego     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Łososina Dolna


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łososina Dolna
obowiązuje od dnia 26.05.2008r.

Wypisy i Wyrysy z MPZP można uzyskać w Urzędzie Gminy Łososina Dolna w pokoju nr 15 po złożeniu odpowiedniego wniosku i wniesieniu odpowiedniej opłaty.


Uchwała Nr 114 / XV / 08
Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2008 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna

 


 


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]