2018-02-19     Bettiny, Konrada, Mirosława     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI
I GWARANCJI ROLNEJ

Nazwa i adres beneficjenta

GMINA ŁOSOSINA DOLNA
33-314 Łososina Dolna
Nr umowy: IXB/44/SW/3162/07/
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU
W związku z otrzymaniem przez Gminę Łososina Dolna dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006", w zakresie działania: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - na realizację projektu pn; ”Kontynuacja budowy boiska sportowego - budowa szatni klubu sportowego z tarasem widokowym" nr SW.III.3042/1-35/06 w dniu 14.06.2007r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie ul. Basztowa 22 została podpisana Umowa nr IXB/44/SW/3162/07/ pomiędzy :

 • Wicemarszałkiem Województawa Małopolskiego – reprezentowanym przez:
  Leszka Zegzdę
 • Gminą Łososina Dolna – reprezentowaną przez:
  Stanisława Golonkę - Wójta Gminy
  Zofię Prusak - Skarbnika Gminy


  Całkowita wartość projektu wynosi: 763.198,92 zł
  w tym koszty kwalifikowalne: 625.566,00 zł

  Środki z Unii Europejskiej /SPO/: 450.000,00 zł
  Środki własne Gminy Łososina Dolna:
  313.198,92 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość projektu (robót budowlanych) uległa zmianom i wynosi:

Całkowita wartość robót budowlanych: 870.189,24 zł
w tym wartość netto: 713.269,87 zł

Środki z Unii Europejskiej /SPO/: 450.000,00 zł
Środki własne Gminy Łososina Dolna:
420.189,24 zł


Prace na boisku "HART" w Tęgoborzy

CZERWIEC 2008

 


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]