2018-02-21     Eleonory, Lenki, Kiejstuta     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    

Projekt systemowy pn.”Reaktywacja”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 
Projekt systemowy ma na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego klientów OPS poprzez podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, które przyczynią  się do sprawnego funkcjonowania w/w osób w społeczeństwie.
 
 
 

 

Szczegółowe informacje

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

 33-314 Łososina Dolna

pokój nr 10 lub pod nr tel.  (18) 444-80-02 wew. 510;


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]