Strona główna -> Druki i formularze
2017-04-24     Bony, Horacji, Jerzego     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

 Druki i formularze do pobrania

INFORMACJA o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach, lasach dla osób fizycznych - 2017
DEKLARACJA na podatek od nieruchomości - 2017
DEKLARACJA na podatek rolny - 2017
DEKLARACJA na podatek leśny - 2017
Wniosek o przyłącz do sieci wodociągowej 2016
Stawki podatku od nieruchomości 2016
Stawki podatku od środków transportowych - 2016
Wzory formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - 2016
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - 2016r.
WNIOSEK NA NOWY DOWÓD OSOBISTY 2015
Nowy Dowód Osobisty - zasady
Wniosek do Starostwa Powiatowego
dot. klasyfikacji gruntów w związku z wystąpieniem szkód popowodziowych
Deklaracja o wysokości opłaty za gopspodarowanie odpadami komunalnymi - formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości na nieruchomościach na których zamieszkują STALE mieszkańcy położonych na terenie Gminy Łososina Dolna
wzór Uchwała Nr 271/XXXII/2013
Deklaracja o wysokości opłaty za gopspodarowanie odpadami komunalnymi - formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości na nieruchomościach na których zamieszkują STALE powyżej 75 roku życia położonych na terenie Gminy Łososina Dolna
wzór Uchwała Nr 271/XXXII/2013
Deklaracja o wysokości opłaty za gopspodarowanie odpadami komunalnymi - formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości na nieruchomościach na których zamieszkują CZASOWO mieszkańcy położonych na terenie Gminy Łososina Dolna
wzór Uchwała Nr 271/XXXII/2013
Wniosek - Wypis i Wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łososina Dolna
Wniosek - PODZIAŁ DZIAŁKI
Wniosek o nadanie NUMERU DOMU
Wniosk o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
nowy wzór Dz.U. z 2013 poz.789.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o wydanie zezwolenia
na opróżnianie szamb,transport ścieków {art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2012 poz. 391}
Wniosek o udostępnienie danych
- z ewidencji ludności - z zbioru PESEL - z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]