Strona główna -> Profil Zaufany
2017-04-24     Bony, Horacji, Jerzego     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

 

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej

 
Co obywatel może załatwić i jakie funkcje pełni punkt potwierdzania profili zaufanych?
 
1.Potwierdzić profil zaufany ePUAP:
 
1) Jeżeli w okresie 14 dni od daty przesłania wniosku drogą elektroniczną osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek uważa się za wycofany.
 
2) Potwierdzić profil zaufany ePUAP wymagane jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy.
 
3) Osoba wnioskująca, która posiada możliwość złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, może samodzielnie dokonać potwierdzenia swojego profilu zaufanego ePUAP.
 
4) Profil zaufany potwierdza się na okres 3 lat.

2.Przedłużyć ważność profilu zaufanego ePUAP:
 
1) Przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (w przypadku, gdy wnioskodawca samodzielnie nie przedłuży ważności swojego profilu zaufanego ePUAP)
 
2) Profil zaufany można przedłużyć na okres 3 lat.
 
3.Unieważnić profil zaufany ePUAP:
 
1) Osoba posiadająca profil zaufany ePUAP może samodzielnie na ePUAP dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego ePUAP;
 
2) Unieważnienie profilu zaufanego ePUAP wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (w przypadku, gdy wnioskodawca samodzielnie nie unieważnia swojego profilu zaufanego ePUAP)
 
3) Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku: usunięcia konta użytkownika, zmiany danych, upływu okresu na jaki został potwierdzony lub przedłużony.
 
Wszystkie te czynności można wykonać w nowo otwartym Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP w Urzedzie Gminy w łososinie Dolnej w pokoju 24 w godzinach pracy urzędu.
 
Jak założyć Profil Zaufany ePUAP krok po kroku:
 
 
Jeśli nie mamy konta na Platformie Usług Administracji Publicznej to aby to zrobić, musimy najpierw:
 
1. Wejść na stronę www.epuap.gov.pl i zarejestrować się na platformie ePUAP– jest to czynność która przypomina zakładanie  konta poczty elektronicznej u dowolnego dostawcy poczty.
Rejestracja zajmie nam kilka minut.
 
2. Należy zalogować się do systemu i w zakładce moje konto przejeść do sekcji moje profile zaufane. Odnajdujemy opcje Złóż wniosek, umożliwi nam to utworzenie i wysłanie wniosku o nadanie profilu zaufanego.
Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia przesłanego na adres poczty elektronicznej udajemy się do jednego z punktów potwierdzających profil zaufany może to być np. Urząd Gminy w Łososinie Dolnej z dowodem osobistym w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.
Po potwierdzeniu profil zaufany jest ważny przez okres 3 lat.

Projekt „e – Powiat Nowosądecki” realizowany jest przez Powiat Nowosądecki w partnerstwie z Gminą Chełmiec, Gminą Kamionka Wielka, Gminą Łososina Dolna, Gminą Nawojowa, Gminą Rytro, Gminą Gródek nad Dunajcem, Miastem Grybów, Gminą Korzenna, Gminą Łabowa, Miastem i Gminą Piwniczna – Zdrój, Gminą Podegrodzie, Miastem i Gminą Stary Sącz oraz Gminą Łącko w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

OKRES REALIZACJI: 01.01.2014 – 30.06.2015


 

 
 

 


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]