Strona główna -> Konsultacje społeczne
2017-04-24     Bony, Horacji, Jerzego     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

 

Konsultacje społeczne analizy SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku – wersja robocza

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do zapoznania się z wersją roboczą analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) dla obszaru Śliwkowego Szlaku  przeprowadzoną w trakcie spotkań konsultacyjnych  w gminach: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Informacje zawarte w analizie pochodzą od przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego, gospodarczego  oraz mieszkańców. Wersja robocza analizy SWOT została zaakceptowana przez Zespół ds. Opracowania LSR.

Zachęcamy do przekazywania swoich uwag i sugestii do analizy SWOT, dzięki którym  zamieszczona w   Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 analiza,  będzie odzwierciedlała  realne  potrzeby mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku.

Uwagi do analizy SWOT można: przesyłać na adres Stowarzyszenia: biuro@nasliwkowymszlaku.pl, pocztą tradycyjną na adres biura: Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, 32-861 Iwkowa 468,  złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub w Urzędach Gmin za pośrednictwem członków Zespołu ds. Opracowania LSR do 2 listopada 2015 r.

Dziękujemy za aktywny udział w procesie konsultacji.

 

ZOBACZ: Robocza wersja analizy SWOT

Definicje:

Mocne strony - Czynniki wewnętrzne pozytywne,  silne strony, atuty danego obszaru. Cechy wyróżniające obszar LSR od innych obszarów np. sąsiadujących np. tereny pod inwestycje, położenie geograficzne, dobre warunki do rozwoju turystyki.

Słabe strony - Czynniki wewnętrzne negatywne, słabe strony danego obszaru, będące konsekwencją ograniczeń zasobów np. niewystarczająca infrastruktura turystyczna, niska przedsiębiorczość mieszkańców.

Szanse - Czynniki zewnętrzne pozytywne, szanse, korzystne tendencje w otoczeniu zewnętrznym danego obszaru, które właściwie wykorzystane mogą stanowić impuls rozwojowy np. rozwój turystyki, rozwój przedsiębiorczości.

Zagrożenia - Czynniki zewnętrzne negatywne, zagrożenia, niekorzystne tendencje w otoczeniu zewnętrznym, które mogą być barierą dla rozwoju obszaru np. konkurencja sąsiednich obszarów, spowolnienie gospodarcze skutkujące brakiem zainteresowania obszarem inwestycyjnym.

ZOBACZ: Dane Zespołu ds. Opracowania LSR

 


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]