2017-03-24     Gabrieli, Marka, Seweryna     "Zdrowy człowiek ma mnóstwo życzeń, chory - tylko jedno." - Przysłowie indyjskie    

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ŁOSOSINIE DOLNEJ

  

Siedziba - Urząd Gminy Łososina Dolna
33-314 Łososina Dolna  300
tel/fax: (18) 444 - 80 - 02
wew. 510,511,514,518
e-mail:
ops@lososina.pl; www.ops.lososina.pl

 

Godziny Pracy Ośrodka:

Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

 

Pokój nr 11

mgr Karol Cabała

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 
   (18) 444-80-02 wew.511
 

  Pokój nr 10

(18) 444-80-02 wew.510

 

Pomoc Społeczna - Rejony pracy socjalnej:

  •  Zofia Kos - Specjalista pracy socjalnej  

/Witowice Górne, Witowice Dolne, Wronowice, Bilsko/;

  • Maria Grzegorzek - Specjalista pracy socjalnej

/Skrzętla, Świdnik, Łyczanka, Rąbkowa, Tabaszowa, Znamirowice/;

  • Jolanta Wolak- Specjalista pracy socjalnej  

/Tęgoborze, Żbikowice, Łęki, Michalczowa/;

  • Małgorzata Rosiek- Specjalista pracy socjalnej  

/Białawoda, Zawadka, Stańkowa, Łososina Dolna, Rojówka/;

 


 Pokój nr 14

(18) 444-80-02 wew.514

Agnieszka Szkarłat - Referent ds. świadczeń wychowawczych 500+
mgr Maria Szkarłat - Pracownik ds. świadczeń wychowawczego 500+

 


 Pokój nr 18

(18) 444-80-02 wew.518

- Księgowość OPS;

- Świadczenia rodzinne;

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

- Zasiłki dla opiekuna;

- Stypendia szkolne;

- Karta dużej rodziny.


  • mgr Elżbieta Ziółkowska- Główny Księgowy OPS
  • mgr Ewelina Witowska
  • mgr Paulina Maciaś - Starszy referent ds. Świadczeń Rodzinnych 
  • Maria Berdychowska - Referent ds. Świadczeń Rodzinnych
  • mgr Wioleta Kafel - Młodszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych;

 


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]