Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację  zadań publicznych

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych

Środa, 10 lutego 2021

Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dostępn

Pogotowie przeciwpowodziowe ODWOŁANE!

Pogotowie przeciwpowodziowe ODWOŁANE!

Czwartek, 25 czerwca 2020

W związku z korzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz.12.00 pogotowie przeciwpowodziowe dla Gminy Łososina Dolna zostaje odwołane.