Nowoczesny E-urząd w Gminie Łososina Dolna

Nowoczesny E-urząd w Gminie Łososina Dolna

Piątek, 10 grudnia 2021

Zamawiający: GMINA ŁOSOSINA DOLNA, 33-314 ŁOSOSINA DOLNA 300. Znak sprawy: IFS.271.30.2021.SA Termin składania ofert: 12.01.2022 r. do godziny 09:00 - platforma MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/ Otwarcie ofert: 12.01.2022 r. o godz. 09:30 Data...

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Poniedziałek, 6 grudnia 2021

Łososina Dolna 06.12.2021 r. Nasz znak: IFS.6220.2.2021.SzJ                                   ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, wydzierżawienia i oddania w użyczenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, wydzierżawienia i oddania w użyczenie

Poniedziałek, 6 grudnia 2021

FS.6811.140.2021.MM   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 3 grudnia 2021 r.   w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, wydzierżawienia i oddania w użyczenie.         Na podsawie art. 35 ust. 1 i 2...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zapytania z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zapytania z wolnej ręki

Piątek, 3 grudnia 2021

Na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art.214 ust.1 pkt 11  ustawy z dnia 11 września 2019 r -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2021. poz. 1129 z poźn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest :   „Odbiór odpadów komunalnych...

Kolejne nabory wniosków

Kolejne nabory wniosków

Piątek, 3 grudnia 2021

  Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego"

Wtorek, 30 listopada 2021

Znak sprawy: IFS.271.32.2021.SA    Nr ogłoszenia na BZP to: 2021/BZP 00291458/01   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony...

PRZETARG NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG ROZSTRZYGNIĘTY!

PRZETARG NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG ROZSTRZYGNIĘTY!

Piątek, 26 listopada 2021

Nadchodzi zima, a wraz z nią czas opadów śniegu, marznących mżawek i oblodzeń. Gmina Łososina Dolna rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowy z Wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022. Łączna długość dróg gminnych objętych...

30- lecie nadania imienia szkole

30- lecie nadania imienia szkole

Piątek, 26 listopada 2021

„ Aby czas nie zatarł śladów … ” 20 listopada 2021 na stałe zapisał się na kartach historii naszej  szkoły. Tego właśnie dnia odbyła się gala poświęcona pięknemu jubileuszowi 30-lecia nadania imienia naszej szkole połączona z...

Informacja w sprawie prowadzonych prac geodezyjnych na terenie Gminy Łososina Dolna

Informacja w sprawie prowadzonych prac geodezyjnych na terenie Gminy Łososina Dolna

Czwartek, 25 listopada 2021

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW na obszarze Gminy Łososina Dolna Celem prac jest weryfikacja i  uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji  gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. INFORMACJA dla...