Informacja Wójta Gminy dotycząca konsultacji w sprawie zmiany tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski

Informacja Wójta Gminy dotycząca konsultacji w sprawie zmiany tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski

Środa, 3 sierpnia 2022

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa...

Relacja z wakacji

Relacja z wakacji

Wtorek, 2 sierpnia 2022

Na początku wakacji dzieci i młodzież z gminy Łososina Dolna wypoczywały w zaprzyjaźnionej Gminie Łubianka (woj. kujawsko- pomorskie).  Poniższy film przedstawia relację z pełnego niezapomnianych wrażeń pobytu. Piosenki i melodie zostały zaczerpnięte z...

Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych

Komunikat dot. wprowadzenia stopni alarmowych

Poniedziałek, 1 sierpnia 2022

Komunikat - wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE CRP). Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, że Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 234 z dnia 29 lipca 2022r.  wprowadził drugi stopień alarmowy (2...

XXX Jubileuszowa Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA 2022

XXX Jubileuszowa Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA 2022

Poniedziałek, 1 sierpnia 2022

XXX Jubileuszowa Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA 2022 odbędzie się w dniach 10-11 września 2022 r. na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Organizatorem wydarzenia jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego...

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Poniedziałek, 1 sierpnia 2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób...

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka – Wronowice w km 0+300,00 – 1+280,00 w miejscowości Łyczanka, Gmina Łososina Dolna.

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka – Wronowice w km 0+300,00 – 1+280,00 w miejscowości Łyczanka, Gmina Łososina Dolna.

Poniedziałek, 1 sierpnia 2022

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka – Wronowice w km 0+300,00 – 1+280,00 w miejscowości Łyczanka, Gmina Łososina Dolna....

Dbajmy o czystość nad

Dbajmy o czystość nad "Sądeckim morzem"

Piątek, 29 lipca 2022

Gmina Łososina Dolna dba o to, aby miejsca publiczne oraz przestrzeń do wypoczynku i rekreacji były czyste i schludne. W związku z tym podejmujemy działania mające na celu poprawę czystości, a tym samym otoczenia w którym wypoczywamy i żyjemy. W celu zachowania ładu i czystości...

„Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej” - umowa podpisana

„Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej” - umowa podpisana

Poniedziałek, 25 lipca 2022

W dniu 25 lipca 2022 r. podpisana została umowa na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej”.  Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 1.029.695,87 zł brutto,...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna

Środa, 20 lipca 2022

WÓJT GMINY ŁOSOSINA DOLNA 33-314 Łososina Dolna O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łososina Dolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna   Na podstawie...

Zaproszenie do udziału w konkursie konkursie pt.

Zaproszenie do udziału w konkursie konkursie pt. "Moja społeczność wobec uchodźców"

Wtorek, 19 lipca 2022

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk - IRWiR PAN zaprasza do udziału w konkursie pt. "Moja społeczność wobec uchodźców".     Więcej informacji na stronie internetowej:...