Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Środa, 5 stycznia 2022

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE Kraków, dnia 31.12.2021 r.     OO.421.2.4.2021.TŚ/EB   OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

Kolejne drogi zniszczone podczas ubiegłorocznej powodzi odbudowane

Kolejne drogi zniszczone podczas ubiegłorocznej powodzi odbudowane

Środa, 5 stycznia 2022

Ubiegły rok był dla naszej gminy niezwykle trudny. Klęski żywiołowe, w tym tzw. „błyskawiczna powódź”, wyrządziły ogromne szkody w infrastrukturze drogowej. Gmina otrzymała od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowanie z rezerwy celowej...

Informacja

Informacja

Wtorek, 4 stycznia 2022

W związku z powstałą awarią sieci wodociągowej w miejscowości Znamirowice (na odcinku od krzyża w Tabaszowej w kierunku AWF) Zakład Gospodarki Komunalnej „ŁOSOSINA” Spółka z o.o. informuje, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla części mieszkańców...

Spotkanie z Ekodoradcami w Centrum Kultury i Promocji w Łososinie Dolnej

Spotkanie z Ekodoradcami w Centrum Kultury i Promocji w Łososinie Dolnej

Poniedziałek, 3 stycznia 2022

Zapraszamy mieszkańców Gminy Łososina Dolna na spotkanie dotyczące programów priorytetowych: Czyste Powietrze , które odbędzie się w dniu 10.01.2022 r. o godz.16:00  w Centrum Kultury i Promocji w Łososinie Dolnej. Spotkanie poprowadzą: Ekodoradca gminny...

Małopolskie ferie z WOT

Małopolskie ferie z WOT

Poniedziałek, 3 stycznia 2022

Chciałbyś zostać żołnierzem? A najlepiej w swoim województwie? Zapraszamy w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej! Jeśli nie chcesz rezygnować z nauki lub pracy na rzecz szkolenia, mamy dla Ciebie rozwiązanie! Przygotowaliśmy projekt „Ferie z WOT” w...

Odbudowujemy drogi zniszczone podczas tegorocznej powodzi

Odbudowujemy drogi zniszczone podczas tegorocznej powodzi

Piątek, 31 grudnia 2021

Bieżący rok dotknął naszą gminę klęskami żywiołowymi, między innymi w postaci intensywnych opadów deszczu, których efektem była tzw. „błyskawiczna powódź”, która wyrządziła ogromne szkody w infrastrukturze drogowej. Gmina po wielu staraniach...

Obwieszczenie o sporządzeniu projektów zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Obwieszczenie o sporządzeniu projektów zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Piątek, 31 grudnia 2021

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), oraz z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Czwartek, 30 grudnia 2021

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 20:00 dnia 30.12.2021 r. do godz. 20:00 dnia 01.01.2022 r. prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C. Temperatura maksymalna...

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany planu zadań ochronnych ustanowionego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dla obszaru Natura 2000

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany planu zadań ochronnych ustanowionego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dla obszaru Natura 2000

Czwartek, 30 grudnia 2021

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 28 ust. 3, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o...

Ogłoszenie WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA o przystąpieniu do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA o przystąpieniu do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czwartek, 30 grudnia 2021

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA o przystąpieniu do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741...