Modernizujemy drogę Witowice Dolne- Cisowiec

Modernizujemy drogę Witowice Dolne- Cisowiec

Wtorek, 27 września 2022

W piątek (23.09.2022 r.) wójt Gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek otrzymał z rąk Wiceministra Pana Edwarda Siarki (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) i Pana Pawła Szczygła Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, promesę na kwotę 758.000,00 zł....

Modernizujemy drogę ze wsparciem finansowym Lasów Państwowych

Modernizujemy drogę ze wsparciem finansowym Lasów Państwowych

Piątek, 23 września 2022

Gmina Łososina Dolna przy wsparciu finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zmodernizuje kolejną drogę, tym razem w sołectwie Łyczanka. Już w lipcu 2022 r. podpisana została umowa określająca realizację i współfinansowanie wspólnego...

To już kolejna droga w naszej gminie zostanie zmodernizowana

To już kolejna droga w naszej gminie zostanie zmodernizowana

Środa, 10 sierpnia 2022

W dniu 09.08.2022 r. gmina Łososina Dolna zawarła kolejną umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 292758K K  Żbikowice, Bednarek - Wronowice  w km 0+000,00 – 0+180,00 w miejscowości Żbikowice i Wronowice, Gmina Łososina...

Umowa na modernizację kolejnej drogi podpisana

Umowa na modernizację kolejnej drogi podpisana

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022

W dniu 08.08.2022 r. gmina Łososina Dolna zawarła umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 292431 K  Bilsko – Koło Słomki w km 0+000,00 – 0+404,00 w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna”. Droga zostanie zmodernizowana poprzez...

Kolejne pieniądze pozyskane na modernizację dróg

Kolejne pieniądze pozyskane na modernizację dróg

Czwartek, 19 maja 2022

Gmina Łososina Dolna pozyskała 132 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie naszej gminy. Uchwałą Nr 712/2022 z dnia 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał podziału środków z budżetu...

Kolejne drogi zniszczone podczas ubiegłorocznej powodzi odbudowane

Kolejne drogi zniszczone podczas ubiegłorocznej powodzi odbudowane

Środa, 5 stycznia 2022

Ubiegły rok był dla naszej gminy niezwykle trudny. Klęski żywiołowe, w tym tzw. „błyskawiczna powódź”, wyrządziły ogromne szkody w infrastrukturze drogowej. Gmina otrzymała od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowanie z rezerwy celowej...

Odbudowujemy drogi zniszczone podczas tegorocznej powodzi

Odbudowujemy drogi zniszczone podczas tegorocznej powodzi

Piątek, 31 grudnia 2021

Bieżący rok dotknął naszą gminę klęskami żywiołowymi, między innymi w postaci intensywnych opadów deszczu, których efektem była tzw. „błyskawiczna powódź”, która wyrządziła ogromne szkody w infrastrukturze drogowej. Gmina po wielu staraniach...