Nabór uczestników do realizowanych projektów przez fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty zewnętrzne

Nabór uczestników do realizowanych projektów przez fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty zewnętrzne

Wtorek, 6 listopada 2018

Projekt "POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ. POSTAW NA SIEBIE" „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie" jest realizowany przez InterKadra Sp. z o.o. w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddział

strony 1 2 3 4