Dzień Babci i Dziadka w KGW w Tęgoborzy

Dzień Babci i Dziadka w KGW w Tęgoborzy

Środa, 30 stycznia 2019

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tęgoborzy zorganizowały w dniu 26.01.2019 r. w Domu Strażaka spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie oficjalnie rozpoczęła Przewodnicząca KGW p. Józefa Salamon, następnie głos zabrał Wójt Gminy Łososina Dolna p. Andrzej Roman

Fotorelacja z Koncertu Noworocznego ZR Jakubkowianie i Mali Jakubkowianie

Fotorelacja z Koncertu Noworocznego ZR Jakubkowianie i Mali Jakubkowianie

Wtorek, 29 stycznia 2019

Jak co roku - bo to stało się już tradycją, w ostatnią niedzielę stycznia, w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, odbył się Koncert Noworoczny Zespołu Regionalnego Jakubkowianie. Podczas koncertu wystąpili również Mali Jakubkowianie, prezentując swó

Ferie zimowe już za nami!

Ferie zimowe już za nami!

Wtorek, 29 stycznia 2019

W tym roku obfitowały one w wiele atrakcji. Z wachlarza oferty, jaki został przygotowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna każdy z uczestników mógł wybrać coś dla siebie, wziąć udział w swoich ulubionych zajęciach, spróbować czegoś innego lub

Otwarcie Klubu Seniora w Łękach

Otwarcie Klubu Seniora w Łękach

Wtorek, 29 stycznia 2019

19 stycznia 2019 roku odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Łękach, który powstał w pomieszczeniach byłej szkoły podstawowej w Łękach. Generalny remont został zrealizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wiel

Uwaga! Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza!

Uwaga! Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza!

Środa, 23 stycznia 2019

Uwaga! Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza! Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadził II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wyso

Statystyczne badania ankietowe i rolnicze

Statystyczne badania ankietowe i rolnicze

Czwartek, 17 stycznia 2019

Informujemy, że w 2019 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z

Malowane Igłą

Malowane Igłą

Poniedziałek, 14 stycznia 2019

10 stycznia 2018 r. odbyło się dziesiąte spotkanie Klubu Nauczyciela „PO LEKCJACH”. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczyć obrazy „namalowane igłą”. Autorkami prac są Genowefa Litwińska – emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rąbk

Fotorelacja z Charytatywnego Koncertu Noworocznego

Fotorelacja z Charytatywnego Koncertu Noworocznego

Czwartek, 10 stycznia 2019

W ubiegłą niedzielę w Centrum Kultury i Promocji, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwkowej, odbył się Charytatywny Koncert Noworoczny pod patronatem Wójta Gminy Łososina Dolna. Wykonawcy zagrali kolędy w nowoczesnych aranżacjach, nie zabrakło również

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do  oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Poniedziałek, 10 grudnia 2018

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 z późn.zm.) WÓJT GMINY ŁOSOSINA DOLNA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony od dnia 1.01. 2019 r. do 31.12. 2019 r.

Nabór uczestników do realizowanych projektów przez fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty zewnętrzne

Nabór uczestników do realizowanych projektów przez fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty zewnętrzne

Wtorek, 6 listopada 2018

Projekt "POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ. POSTAW NA SIEBIE" „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie" jest realizowany przez InterKadra Sp. z o.o. w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddział

strony 1 2 3 4