Urząd Gminy w Łososinie Dolnej poddany dezynfekcji!

Urząd Gminy w Łososinie Dolnej poddany dezynfekcji!

Poniedziałek, 13 lipca 2020

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz Pracowników urzędu, Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Dolnej przeprowadzi w dniu 13 lipca 2020 r. (poniedziałek) dezynfekcję pomieszczeń urzędu. W związku z tym urząd będzie nieczynny.   Za utrudnienia bardzo przepra

Ważny komunikat dotyczący wyborów!

Ważny komunikat dotyczący wyborów!

Czwartek, 9 lipca 2020

Urząd Gminy w Łososinie Dolnej informuje, że osoby przebywające na kwarantannie, które chcą głosować korespondencyjnie w wyborach Prezydenta RP, muszą ten fakt zgłosić do Urzędu Gminy, dzwoniąc pod numer: 18 444 80 02 wew. 524 w godzinach pracy Urzędu lub elektronicznie za p

Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem!

Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem!

Wtorek, 7 lipca 2020

Od 7 lipca 2020 r. kontakt z Urzędem Gminy będzie możliwy tylko telefonicznie lub mailowo. W sytuacjach pilnych, szczególnie w sprawach akt stanu cywilnego, w których konieczny będzie osobisty kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy, obsługa będzie możliwa po wcześniejszym telefon

Likwidacja Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej

Likwidacja Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej

Środa, 8 lipca 2020

Likwidator Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej informuje, iż w dniu 29.05.2020 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Łososinie Dolnej podjęło uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia. W związku z tym, likwidator wzywa

Wybory prezydenckie 2020. II tura

Wybory prezydenckie 2020. II tura "Bitwy o wozy"

Poniedziałek, 6 lipca 2020

    Szanowni Mieszkańcy!   Przed nami II tura wyborów Prezydenta RP. Weźmy w nich udział. To nie tylko nasz moralny obowiązek, ale i szansa pozyskania nowego samochodu strażackiego dla OSP Tęgoborze. Aby jednak tak się stało musimy wszyscy iść do wybo

Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda”

Poniedziałek, 6 lipca 2020

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie? Program skierowany jest osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania

Podpisaliśmy umowę w sprawie budowy PSZOK!

Podpisaliśmy umowę w sprawie budowy PSZOK!

Piątek, 3 lipca 2020

W dniu 30 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Łososina Dolna o dofinansowanie projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejsc

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna w miejscowości Tabaszowa i Tęgoborze

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Łososina Dolna w miejscowości Tabaszowa i Tęgoborze

Czwartek, 20 sierpnia 2020

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach poniżej.     

strony 4 5 6 7 8 9 10