4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka

4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka

Wtorek, 4 maja 2021

Serdeczne życzenia Druhnom i Druhom „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łososina Dolna oraz Strażakom dbającym o nasze bezpieczeństwo składam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuj

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację  zadań publicznych

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych

Środa, 10 lutego 2021

Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dostępn