STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁOSOSINA DOLNA 2021-2027

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁOSOSINA DOLNA 2021-2027

Piątek, 6 sierpnia 2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA Na podstawie art. 6 ust 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 1057) Wójt Gminy Łososina Dolna zawiadamia: o wyłożeniu do konsultacji dokumentu: „STRATEGIA...

Obwieszczenie !

Obwieszczenie !

Czwartek, 5 sierpnia 2021

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 2 sierpnia 2021 r.               Zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 art. 104, art. 107 § 1-3, art. 109 § 1, art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Piątek, 2 lipca 2021

Wójta Gminy Łososina Dolna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K w miejscowościach: Łososina Dolna, Wronowice, Żbikowice".

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i wydzierżawienia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i wydzierżawienia.

Piątek, 2 lipca 2021

Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem pomieszczeń w drodze bezprzetargowej: Tęgoborze - pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się w budynku gospodarczym wraz z toaletami, położonym w Tęgoborzy przy ulicy Sportowej nr 3, na działce ew. nr 424 objętej księgą...

Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie udzielenia dotacji na realizację  zadań publicznych

Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych

Środa, 10 lutego 2021

Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego...