Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zapytania z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zapytania z wolnej ręki

Piątek, 3 grudnia 2021

Na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art.214 ust.1 pkt 11  ustawy z dnia 11 września 2019 r -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2021. poz. 1129 z poźn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest :   „Odbiór odpadów komunalnych...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego"

Wtorek, 30 listopada 2021

Znak sprawy: IFS.271.32.2021.SA    Nr ogłoszenia na BZP to: 2021/BZP 00291458/01   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony...

Odbudowa drogi gminnej nr 292498 K Łęki – koło Nowaka w km 0+000,00 – 0+400,00 w miejscowości Łęki.

Odbudowa drogi gminnej nr 292498 K Łęki – koło Nowaka w km 0+000,00 – 0+400,00 w miejscowości Łęki.

Poniedziałek, 18 października 2021

Znak sprawy: IFS.271.29.2021.SA   Nr ogłoszenia na BZP: 2021/BZP 00235516/01   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony...

Nowe ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Nowe ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Środa, 29 września 2021

Zamówienia dotyczą robót budowlanych związanych z odbudową odcinków dróg gminnych:

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Piątek, 17 września 2021

Przedmiotem przetargu jest wynajem lokalu o powierzchni 71,39 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w budynku starej Remizy OSP w Łososinie Dolnej. Lokal przeznaczony do wynajmu składa się z dwóch pomieszczeń, z wejściem od korytarza, na parterze budynku w...

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii, sportu, rekreacji i kultury

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii, sportu, rekreacji i kultury

Poniedziałek, 13 września 2021

Przedmiotem przetargu jest wynajem lokalu o powierzchni użytkowej 213,45 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii (bez możliwości sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych), sportu, rekreacji i kultury w budynku Centrum Kultury i Promocji...

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa

Wtorek, 10 sierpnia 2021

Więcej szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia o zamówieniu dostępne tutaj.   Termin składania ofert: 25.08.2021 godzina 09;00   Otwarcie ofert:  25.08.2021 godzina 09;30   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza...