Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej - postępowanie nr 2

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej - postępowanie nr 2

Piątek, 24 czerwca 2022

  Data zamieszczenia ogłoszenia:  2022-06-23  ​Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 2) Termin składania ofert:2022-07-08 Procedura unijna (powyżej progów): Nie Identyfikator...

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg

Środa, 25 maja 2022

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zapytania z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zapytania z wolnej ręki

Piątek, 3 grudnia 2021

Na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art.214 ust.1 pkt 11  ustawy z dnia 11 września 2019 r -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2021. poz. 1129 z poźn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest :   „Odbiór odpadów komunalnych...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego"

Wtorek, 30 listopada 2021

Znak sprawy: IFS.271.32.2021.SA    Nr ogłoszenia na BZP to: 2021/BZP 00291458/01   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony...

Odbudowa drogi gminnej nr 292498 K Łęki – koło Nowaka w km 0+000,00 – 0+400,00 w miejscowości Łęki.

Odbudowa drogi gminnej nr 292498 K Łęki – koło Nowaka w km 0+000,00 – 0+400,00 w miejscowości Łęki.

Poniedziałek, 18 października 2021

Znak sprawy: IFS.271.29.2021.SA   Nr ogłoszenia na BZP: 2021/BZP 00235516/01   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony...

Nowe ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Nowe ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Środa, 29 września 2021

Zamówienia dotyczą robót budowlanych związanych z odbudową odcinków dróg gminnych:

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Piątek, 17 września 2021

Przedmiotem przetargu jest wynajem lokalu o powierzchni 71,39 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w budynku starej Remizy OSP w Łososinie Dolnej. Lokal przeznaczony do wynajmu składa się z dwóch pomieszczeń, z wejściem od korytarza, na parterze budynku w...

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii, sportu, rekreacji i kultury

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii, sportu, rekreacji i kultury

Poniedziałek, 13 września 2021

Przedmiotem przetargu jest wynajem lokalu o powierzchni użytkowej 213,45 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii (bez możliwości sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych), sportu, rekreacji i kultury w budynku Centrum Kultury i Promocji...