Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - „Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00”

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - „Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00”

Środa, 28 września 2022

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00”  Data...

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze”

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze”

Czwartek, 15 września 2022

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze” Data...

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa

Wtorek, 9 sierpnia 2022

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: „Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa.”  Data zamieszczenia...

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg

Środa, 25 maja 2022

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zapytania z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zapytania z wolnej ręki

Piątek, 3 grudnia 2021

Na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art.214 ust.1 pkt 11  ustawy z dnia 11 września 2019 r -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2021. poz. 1129 z poźn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest :   „Odbiór odpadów komunalnych...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego"

Wtorek, 30 listopada 2021

Znak sprawy: IFS.271.32.2021.SA    Nr ogłoszenia na BZP to: 2021/BZP 00291458/01   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony...

Odbudowa drogi gminnej nr 292498 K Łęki – koło Nowaka w km 0+000,00 – 0+400,00 w miejscowości Łęki.

Odbudowa drogi gminnej nr 292498 K Łęki – koło Nowaka w km 0+000,00 – 0+400,00 w miejscowości Łęki.

Poniedziałek, 18 października 2021

Znak sprawy: IFS.271.29.2021.SA   Nr ogłoszenia na BZP: 2021/BZP 00235516/01   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony...

Nowe ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Nowe ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Środa, 29 września 2021

Zamówienia dotyczą robót budowlanych związanych z odbudową odcinków dróg gminnych:

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Piątek, 17 września 2021

Przedmiotem przetargu jest wynajem lokalu o powierzchni 71,39 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w budynku starej Remizy OSP w Łososinie Dolnej. Lokal przeznaczony do wynajmu składa się z dwóch pomieszczeń, z wejściem od korytarza, na parterze budynku w...