Informacja o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki (w procedurze in-house)

Szczegółowe informacje dotyczące zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Łososina Dolna" dostępne tutaj.