Umowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Łososina Dolna

Gmina Łososina Dolna otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 108 629,00 zł.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Łososina Dolna (Nad Lotniskiem".