Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Tęgoborze