Ostrzeżenie meterologiczne II stopnia!

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 11:42 dnia 14.04.2021 r. do godz. 18:00 dnia 15.04.2021 r. w dalszym ciągu prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od godz. 12:00 dnia 14.04.2021 r. do godz. 18:00 dnia 15.04.2021 r. wynosi miejscami do 20 cm, a w rejonach położonych powyżej 600 m n.p.m. do 30 cm.

 

Prawdopodobieństwo: 80%
Stopień zagrożenia: 2 stopień (w skali 3-stopniowej).

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018 /414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.