Budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy przeznaczony na potrzeby Szkoły Podstawowej wyremontowany!

 

Historia tego budynku jest dość bogata. Wybudowany został pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku dla potrzeb nowo powstałej Szkoły Przysposobienia Rolniczego, później Zasadniczej Szkoły Rolniczej. W jego murach kształcili się także uczniowie Technikum Żywienia. Potem placówka przekształciła się w Zasadniczą Szkołę Zawodową, a następnie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta, który został ostatecznie zlikwidowany w sierpniu 2020 r.

 

Gmina poczyniła starania aby przejąć budynek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy, czego skutkiem było wydzierżawienie go na rzecz gminy i przeprowadzenie gruntownego remontu. Zawarcie aktu notarialnego zakupu nieruchomości między gminą Łososina Dolna a Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, planowane jest w najbliższym czasie, po wypełnieniu procedur wynikających z przepisów prawa.

 

Koszt prac remontowo-budowlanych zamknął się w kwocie 234.248,93 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych gminy. 

 

Zakres prac obejmował między innymi: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów, wymianę części instalacji elektrycznej i montaż nowego oświetlenia, wymianę zniszczonych posadzek, montaż nowych drzwi wewnętrznych,  przebudowę stołówki, wymianę balustrad, szpachlowanie i malowanie ścian. Dziś budynek jest jak nowy i czeka na przyjęcie dzieci.

 

„Cieszę się, że prace remontowo-budowlane dobiegły końca. Myślę, że efekt jest naprawdę zadawalający. Staramy się zapewnić dzieciom warunki edukacyjne o wysokim standardzie. Mam nadzieję, że dzieci które będą uczęszczać do tej szkoły będą zadowolone, a ich wyniki w nauce będą potwierdzały, iż inwestycje w edukację to inwestycje w przyszłość, i o tej przyszłości naszych dzieci myślimy realizując tego typu przedsięwzięcia” – podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek.

 

Poniżej zdjęcia przed, w trakcie i po remoncie.

GALERIA