4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka

Serdeczne życzenia Druhnom i Druhom dzień strażaka | Gmina Jakubów

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łososina Dolna oraz Strażakom dbającym o nasze bezpieczeństwo składam najserdeczniejsze życzenia.

Dziękuję za pomoc niesioną ludziom w potrzebie, za Wasze zaangażowanie, za odwagę, trud i poświęcenie, za ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz krzewienie postawy patriotycznej wśród społeczności naszej gminy.

Niech święty Florian, patron strażaków, czuwa nad Wami, niech bezpiecznie prowadzi Was w Waszej służbie dla dobra naszych mieszkańców.  

Życzę Wam Druhny i Druhowie satysfakcji z pełnionej służby, ludzkiej życzliwości
i wyrozumiałości, sukcesów w życiu zawodowym i szczęścia w życiu osobistym.

Niech Boża Opatrzność towarzyszy Wam każdego dnia.

Wójt Gminy Łososina Dolna

Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łososinie Dolnej

Andrzej Romanek

Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek" - Dzień Strażaka - Archiwum Państwowe  w Kaliszu