Ogłoszenie o przetargu „Remont drogi gminnej Rąbkowa – Czubica"

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca: „Remont drogi gminnej nr 292582K Rąbkowa – Czubica w km od 0+150,00 – do 0+630,00 w miejscowości Rąbkowa, Gmina Łososina Dolna.”

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne tutaj.