Ogłoszenie o przetargu - „Przebudowa drogi gminnej Stańkowa – Równiczki"

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca: „Przebudowę drogi gminnej nr 292587 K Stańkowa – Równiczki w km od 0+000,00 –do 0+990,00 w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna.”

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.