Zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K w miejscowościach: Łososina Dolna, Wronowice, Żbikowice”.

W dniu 19.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K w miejscowościach: Łososina Dolna, Wronowice, Żbikowice”.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.