Kolejne 180 tys. zł. dofinansowania na modernizację drogi!

Co roku gmina Łososina Dolna stara się pozyskać środki z budżetu Województwa Małopolskiego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól.

W tym roku gmina Łososina Dolna złożyła wniosek na dofinansowanie takich robót i otrzymała 180.000,00 zł. dofinasowania na modernizację blisko 1 km odcinka drogi gminnej Łososina Dolna - Michalczowa, z wyłączeniem czynnego osuwiska, które znajduje się właśnie na tym obszarze. Udział środków własnych ma stanowić nie mniej niż 50% kosztów inwestycji.

„To bardzo dobra informacja, bowiem droga Łososina Dolana - Michalczowa wymaga pilnej modernizacji. Cieszę się, że na to zadanie udało się pozyskać środki zewnętrzne. Co prawda nie wykonamy modernizacji całej drogi jednak znaczną jej część, bo blisko 1 km. Wierzę, że w przyszłości dokończymy jej modernizację na całej długości. Jednak największym problemem, z którym musimy się zmierzyć to czynne osuwisko w ciągu tej drogi. Podejmujemy działania, aby Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wsparły tę inwestycję, bowiem bez umocnienia brzegu rzeki Białka nie będzie możliwa stabilizacja osuwiska. W tej sprawie jesteśmy umówieni na wizję w terenie z przedstawicielami Wód Polskich. Mam nadzieje, że dojdziemy do porozumienia” – podkreśla wójt Andrzej Romanek.