Informacja o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K w miejscowościach: Łososina Dolna, Wronowice, Żbikowice”.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne tutaj.