Restaurujemy kapliczkę przy wsparciu Województwa Małopolskiego!

Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs „Kapliczki Małopolski 2021” udzielając pomocy finansowej na realizację 52 zadań obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach z terenu Małopolski. Wśród gmin które uzyskały dofinasowanie znalazła się również Łososina Dolna, która w marcu 2021 roku złożyła wniosek na dofinasowanie prac przy murowanej kapliczce z figurą Matki Bożej Niepokalanej z okresu I Wojny Światowej znajdującej się w Tęgoborzu przy przedszkolu „Bajka”.

 

Jak czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego „Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są one świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie wojen, epidemii lub kataklizmów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Obiekty te posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną”.

 

Prace rozpoczną się po podpisaniu umowy zarówno z Zarządem Województwa Małopolskiego jak również wykonawcą i zakończą się w listopadzie br. Oficjalne wręczenie promes odbyło się w dniu 2 czerwca 2021 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

 

„Kapliczki obok kościołów są ważnym elementem naszego kulturowego i duchowego dziedzictwa. Są wyrazem dziękczynnych aktów ludzi ale też naszej narodowej tożsamości, w której chrześcijaństwo odegrało rolę kluczową. Nie możemy o nich zapominać i musimy przywracać im walory artystyczne i estetyczną postać, po to aby przetrwały i były dla potomnych widomym znakiem naszej religijności i kultury” – podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek

 

 

GALERIA