Afrykański pomór świń.

W związku z otrzymaniem informacji od Powiatowego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu choroby zakaźnej świń (Afrykański pomór świń – ASP). Choroba ta wystąpiła w miejscowości Skrzyszów gm. Skrzyszów w powiecie tarnowskim). Poleca się wszystkim hodowcom świń z terenu powiatu nowosądeckiego do bezwzględnego stosowania zasad bioasekuracji w swoich gospodarstwach:

  • do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami;
  • przed wejściem do pomieszczeń gospodarczych należy wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem biobójczym;
  • do karmienia świń używać paszę zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących;
  • budynki, w których utrzymywane są świnie należy zabezpieczyć przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych; świnie należy utrzymywać w odrębnych budynkach, w których nie są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
  • do pracy ze zwierzętami należy używać oddzielnego ubrania i pozostawiać go w chlewni;
  • dokonywać bieżącego oczyszczania i odkażania preparatami biobójczymi narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń nie wnosić na teren gospodarstwa tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików; osoby obsługujące świnie nie powinny brać udziału w czynnościach związanych z obsługą świń jeżeli przebywały na terenach leśnych lub brały udział w polowaniach w przeciągu ostatnich 72 godzin; na bieżąco obserwować stan zdrowia świń. O wszelkich niepokojących objawach należy niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii.