Punkt poboru wody przy Domu Strażaka w Tęgoborzy został zlikwidowany!

Wójt Gminy uprzejmie informuje, że punkt poboru wody pitnej przy Domu Strażaka w Tęgoborzy został zlikwidowany. Otrzymaliśmy informację, że studnie gdzie doszło do zanieczyszczenia ujęcia wody zostały oczyszczone i zdezynfekowane.