Informacja dotycząca wywozu śmieci w dniu 29 lipca !

PRZYPOMINAMY!!!!!!

W czwartek  29 lipca 2021 roku.

ZGODNIE Z USTALONYM HARMONOGRAMEM NIE MA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŁOSOSINA DOLNA!

Prosimy nie wystawiać żadnych worków z odpadami!!

Kolejna zbiórka zgodnie z ustalonym harmonogramem na rok 2021 w dniach:

 - 5 i 19 sierpień -  Łososina Dolna (Bilsko, Łososina Dolna, Łęki, Michalczowa,       Stańkowa, Witowice Dolne, Witowice Górne, Wronowice,  Żbikowice)

- 12 i 26 sierpień  – Tęgoborze (Białawoda, Łyczanka, Rąbkowa, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Tabaszowa, Tęgoborze, Zawadka, Znamirowice)