Od 2 sierpnia ruszają wnioski o zwrot podatku akcyzowego!

NA PODSTAWIE INFORMACJI MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WÓJT GMINY ŁOSOSINA DOLNA INFORMUJE

 

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 roku,  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok.

- w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Ze względu na sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19  zwrot podatku będzie wypłacany przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

 

ZASADY POSTEPOWANIA PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

1) Do Urzędu Gminy należy dostarczyć kompletny wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu lub w okienku na dzienniku podawczym mieszczącym się w głównym wejściu do budynku) 

 

2)  Wypełniony wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) przesłać pocztą (na adres Urzędu Gminy, 33-314 Łososina Dolna 300 z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”)  lub dostarczyć osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się w głównym wejściu do budynku, obok dziennika podawczego)

 

3) Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) celem ułatwienia kontaktu podczas weryfikacji wniosku i pozostałej dokumentacji.

 

4) W przypadku potrzeby uzupełnienia wniosku lub stwierdzenia ewentualnych braków pracownik będzie kontaktował się z wnioskodawcą drogą telefoniczną.

 

5) We wniosku należy wpisywać numer rachunku bankowego.

 

6) Informacje o powierzchni użytków rolnych lub wielkości wykorzystanego limitu przed wypełnieniem wniosku udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną.

 

7) Prosimy o zachowanie zasad sanitarnych związanych z COVID – 19  i  przypominamy o obowiązku zakładania maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego.

 

8) Szczegółowa procedura ubiegania się o zwrot dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19, oraz mając na uwadze art. 6 ust.3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dotyczący wydawania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu rolnika – wprowadza dodatkową formę wydawania dokumentów tj. dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

 

Poniżej załączniki do pobrania: