KOMUNIKAT dla rodziców - świadczenie DOBRY START 300+ dla ucznia

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie na konto bankowe.

Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ można złożyć tylko elektroniczne.

Zapraszamy do punktu mobilnego, w którym pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i wysłaniu wniosku o świadczenie 300+.

 

Mobilny punkt ZUS będzie działał w dniu 12 sierpnia 2021r. w godz. 9-12  w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej.

 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

  • dowodzie osobistym
  • adresie e-mail,
  • numerze PESEL dziecka,
  • nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • oraz numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie,
  • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną.

GALERIA