Rekordowa promesa na remonty dróg!

Po wielomiesięcznych staraniach w środę 30 maja br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Wójt Gminy Pan Stanisław Golonka odebrał z rąk Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Krzysztofa Kozłowskiego oraz Wicewojewody Pana Józefa Gawrona promesę w wysokości  4 mln 250 tyś zł.

To bardzo dobra wiadomość dla gminy, a szczególnie dla mieszkańców sołectwa: Zawadka, Białawoda i Tęgoborze, gdyż własnie na odbudowę tych 3 dróg otrzymaliśmy promesę.

Bardzo dziękujemy Wojewodzie Małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwikowi, od którego otrzymujemy kolejną znaczącą pomoc. Zawsze możemy liczyć na pomoc Pana Wojewody, który w ubiegłym roku wizytował naszą gminę i dzięki wsparciu otrzymaliśmy 2 mln zł na budowę szkoły w Rąbkowej. 

 

Cieszymy się również, że Ministrowie doceniają starania i pracę władz gminy i rozumieją, że bez pomocy rządowej gminy nie są w stanie wykonać niektórych zadań. 

Wójt Gminy podziękował również Sekretarzowi Stanu Panu Krzysztofowi Kozłowskiemu oraz Wicewojewodzie Panu Józefowi Gawronowi, którzy wręczali promesy.

Gratulujemy Staroście Nowosądeckiemu Panu Markowi Pławiakowi, który również odebrał kolejną promesę na odbudowę dróg powiatowych.